Маалымат алуу укугунун Кыргыз Республикасынын укуктук негиздерин талдоо

Маалымат алуу укугунун Кыргыз Республикасынын укуктук негиздерин талдоо

Вестминстер демократия фонду, Европа Биримдиги тарабынан каржыланган Медиа Диалог долбоорунун алкагында, Кыргызстанда маалымат жетүү укугунун укуктук базасына талдоо жүргүздү. Ошол эле учурда, маалыматка жетүү укугу жөнүндө мыйзамга, Кепилдиктер жөнүндө мыйзамга жана ушул тармакка байланыштуу башка мыйзамдарга басым жасалды. Анализди эл аралык эксперт Тоби Мендель жергиликтүү эксперт Наргиза Абдураимова колдоосу менен жүргүздү.
""
10 December 2020
Summary

Вестминстер демократия фонду, Европа Биримдиги тарабынан каржыланган Медиа Диалог долбоорунун алкагында, Кыргызстанда маалымат жетүү укугунун укуктук базасына талдоо жүргүздү. Ошол эле учурда, маалыматка жетүү укугу жөнүндө мыйзамга, Кепилдиктер жөнүндө мыйзамга жана ушул тармакка байланыштуу башка мыйзамдарга басым жасалды. Анализди эл аралык эксперт Тоби Мендель жергиликтүү эксперт Наргиза Абдураимова колдоосу менен жүргүздү.

Биз талдоонун жыйынтыктары жана мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча биздин эксперттердин сунуштары менен бөлүшүүнү каалайбыз. Талдоо түздөн-түз маалыматка жетүү укугу жөнүндө мыйзамын таптакыр жаңы мыйзамга алмаштырууну сунуш кылбайт, тескерисинче, мыйзамга узак мөөнөттүү келечекте өркүндөтө турган тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизүүнү сунуштайт.